Przemysłowe zmiękczacze wody są jedynym skutecznym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie należy wyeliminować osady kamienia kotłowego.

 
Zmiękczacze do wody, inaczej zwane filtry do wody twardej, czyli urządzenia służące do eliminowania z wody związków, które zwiększają jej twardość. Woda podziemna przepływając przez niektóre skały rozpuszcza związki w nich zawarte, m.in. sole wapnia i magnezu i staje się twarda. Twarda woda powoduje: osady na armaturze i sanitariatach, utrudnia i wydłuża sprzątanie, zatyka instalacje. Powoduje straty energii do 60% i skraca życie Twoich urządzeń co wiąże się z wysokimi, często nie zaplanowanymi kosztami.
 

Przykładowe instalacje: