Twarda woda to poważne zagrożenie dla kotłowni! Woda wodociągowa w Polsce ma średnio ok. 20°dH jest więc bardzo twarda. Woda jako czynnik wykorzystywany do przesyłu energii cieplnej, stanowi niezwykle istotny element w prawidłowym funkcjonowaniu układów grzewczych. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody zasilającej kotły, pozwoli na ich prawidłową, długotrwałą i bezpieczną pracę.

 

Aby zapewnić optymalną pracę instalacji, konieczne jest usunięcie z wody związków wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Rozpuszczone sole pierwiastków wapnia i magnezu zwiększają twardość wody, a ich węglany w procesie podgrzewania wody, wytrącają się i osadzają w postaci kamienia kotłowego.

 

Obecność kamienia kotłowego w instalacji powoduje m.in.:

  • znaczne obniżenie sprawności cieplnej urządzeń – niskie przenikanie ciepła,
  • przedwczesne zużycie elementów grzewczych,
  • zwiększenie zużycia energii (1 mm osadu może powodować zwiększenie zużycia nawet o 10%),
  • niszczenie i pękanie materiałów.

 

Korzyści płynące ze stosowania wody miękkiej w kotłowni:

  • poprawa stopnia wymiany ciepła,
  • zmniejszenie strat energii,
  • zabezpieczenie przed niszczeniem i pękaniem materiałów,
  • brak wytrącania się osadów.

 

Przykładowe instalacje: