Dezynfekcja chemiczna wody, czyli dozowanie preparatów chemicznych mających za zadanie zniszczyć bakterie i wirusy w wodzie jest metodą wykorzystywaną powszechnie w sieciach wodociągowych, często równolegle z naświetleniem promieniami UV.

 

Dezynfekcja wody stanowi końcowy etap uzdatniania jej dla potrzeb zaopatrzenia w wodę pitną. Proces dezynfekcji chemicznej jest niezbędny w przypadku wód skażonych bakteriologicznie, głównie wód powierzchniowych. Celem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zapobieganie ich ponownemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

W procesie oczyszczania wody uzyskuje się zmniejszenie liczby bakterii. Skuteczność w ich usuwaniu z oczyszczanej wody jest różna i w dużej mierze zależy od poziomu skażenia wody oraz rodzaju organizmów patogennych jak również sprawności stosowanych procesów. Dla uzyskania zadowalającego efektu dezynfekcji ważny jest odpowiedni dobór środka dezynfekcyjnego oraz ustalenie warunków skutecznej dezynfekcji.
 

Przykładowe instalacje: