Polecamy nowoczesne urządzenia ze złożem usuwającym z wody żelazo, mangan, amoniak, twardość. W jednym urządzeniu oferujemy Państwu zmiękczacz, odżelaziacz i odmanganiacz wody. Urządzenie zapewnia kompleksowe uzdatnienie wody przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych.

Stacje Uzdatniania Wody usuwające żelazo i mangan dobieramy na podstawie szczegółowej analizy fizykochemicznej. Bez analizy wody nie da się jednoznacznie stwierdzić jaki filtr będzie najlepszy, czyli osiągnie wymagany efekt ale jego cena będzie na możliwie niskim poziomie.

Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym odżelaziacza. Warunkiem koniecznym, aby to osiągnąć jest napowietrzenie wody, w wyniku którego usuwany jest wolny dwutlenek węgla, dzięki czemu podwyższa się odczyn wody.

W zależności od zawartości żelaza, oraz innych zanieczyszczeń w wodzie (mangan, siarkowodór) dobiera się odpowiednie złoża filtracyjne wypełniające filtr odżelaziający – odżelaziacz. Niektóre z nich, wymagają regeneracji roztworem KMnO4 , który pobierany jest z dodatkowego zbiornika.

Odżelazianie wody jest konieczne ze względu na negatywny wpływ żelaza na zdrowie człowieka i niekorzystne efekty używania zażelazionej wody, np. zarastanie instalacji, osad na naczyniach, sanitariatach, brudne plamy na ubraniach po praniu, itp.

Proces usuwania manganu jest znacznie bardziej złożony od usuwania żelaza. Po wstępnym napowietrzeniu, woda przechodzi przez odpowiednio dobrane złoże filtracyjne, z którego mangan zostaje wypłukiwany w procesie regeneracji. Złożoność reakcji składających się na proces uzdatniania, sprawia, że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi i starannej kontroli.

W przypadku zarówno odżelaziania jak i odmanganiania dobieramy konkretne urządzenie – odżelaziacz – z naszej oferty najbardziej dopasowane do konkretnych potrzeb, wraz z dodatkowymi elementami instalacji. Dlatego parametry techniczne urządzeń podajemy dopiero po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat inwestycji.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

tel. 692428230 lub 668427775

lub skorzystania z naszego bezpłatnego doboru oraz wyceny urządzeń.

Przykładowe instalacje: